De super maffia regels!

Op www.supermaffiagame.nl (hierna te noemen “Super Maffia Game”) kunt u gratis een account registreren. Aan deze voorwaarden (hierna te noemen "spelregels") dient u te voldoen en waaraan u bent verbonden zodra u een account registreert op de Super Maffia Game website.

Bij hen die niet voldoen aan de onderstaand beschreven spelregels kan de toegang tot het account ontzegd worden door een moderator of administrator van Super Maffia Game. Sancties die opgelegd kunnen worden staan in C1: maatregelen beschreven. Bij afwijkende gevallen mag een moderator of administrator op eigen inzicht handelen. Een moderator of administrator kan zonder reden de toegang tot het account van een bezoeker (hierna te noemen speler) ontzeggen.

Gebruikers van de Super Maffia Game website die andere gebruikers de hieronder beschreven spelregels zien overtreden kunnen een administrator of moderator op de hoogte brengen doormiddel van het Persoonlijk Berichten system (hierna te noemen: "PB") of via de report-functies welke worden aangegeven met buttons of rode-uitroeptekens.

Administrators van Super Maffia Game hebben ten alle tijden het recht om de regels te wijzigen. Dit dient men vooraf aan te kondigen via de nieuws pagina. Spelers gaan direct met de aanpassingen in de spelregels akkoord zodra men opnieuw inlogt. De nieuwspagina is voor het inloggen beschikbaar evenals de spelregels. Hieronder staat duidelijk vermeld wanneer de spelregels voor het laatst zijn aangepast.

Deze spelregels zijn voor het laatste aangepast op 9 juni 2014
en zijn voor alle leden en bezoekers van Super Maffia Game van kracht.

Regels - A1: Algemene bepaling

 • A1.1: Ieder persoon bezit maar één account.
 • A2.1: De speler plaatst geen berichten die obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend of dreigend zijn, of anderszins in strijd met de wet.
 • A3.1: Super Maffia Game is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van de website en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze website.
 • A4.1: Administrators & moderators hebben zonder opgaaf het recht spelers de toegang tot hen account te ontzeggen evenals het recht om bezoekers de mogelijkheid te ontzeggen tot het communiceren in-game (hierna te noemen: communicatie ban).
 • A5.1: Gegevens van gebruikers zullen nooit gebruikt worden voor verkoopactiviteiten. De gegevens van de gebruiker blijven ten alle tijden anoniem en zijn alleen inzichtelijk voor administrators.
 • A5.2: Administrators hebben rechten om benodigde informatie van gebruikers op te vragen zoals: e-mail adres, IP adres. Dit wordt uitsluitend gebruikt zodra de gebruiker een aanvraag heeft gedaan die alleen via mail af te handelen valt of het IP adres nodig is om de toegang van deze gebruiker te ontzeggen.
 • A5.3: Administrators hebben plicht zorgvuldig te zijn met de gegevens die zij in kunnen zien. Administrators worden tevens zorgvuldig door het team verkozen.
 • A6.1: Super Maffia Game zal er ten alle tijden aan werken de database zo zorgvuldig mogelijk te beschermen. Mochten derde partijen zonder toestemming toch toegang krijgen tot de database, zal hier aangiften van gedaan worden & vervalt A5.1 wegens overmacht.
 • A7.1: De wet wordt ten alle tijden door Super Maffia Game gevolgd. Door de wet verboden activiteiten zijn dan ook verboden op deze website.
 • A8.1: Tools, robots, snelbinders of gelijkaardige sofware gebaseerde mechanismen gebruiken die automatisch of halfautomatisch ingrijpen in de gameplay zijn niet toegestaan.
 • A9.1: Het misbruiken van fouten in de software van Super Maffia Game is niet toegestaan. Ontdek je een fout report deze dan zo snel mogelijk via: webmaster@supermaffiagame.nl. Doe je dit niet dan riskeer je een volledige reset.
 • A10.1: Gebruikersnamen met slecht taalgebruik zijn niet toegestaan.
 • A11.1: Gebruikersnamen met adverterende doeleinde zijn niet toegestaan.
 • A12.1: Een account behoort tot één enkel persoon. Men mag geen accounts aan andere geven om daarop te spelen of een account met twee personen delen noch het account doorverkopen aan andere personen.
 • A13.1: Het door jou ingevoerde wachtwoord wordt door ons zorgvuldig bewaard en gecodeerd opgeslagen. De gebruiker dient echter zelf ook zorgvuldig met zijn of haar wachtwoord om te gaan.
 • A14.1: Geef alleen uw eigen gegevens door. Geen gegevens van andere personen/providers. Hier vallen ook ongeldige e-mail adressen onder (voorbeeld: e-mail adressen die maar 1 dag geldig zijn). Foutieve gegevens doorgeven of uzelf voordoen als een ander wordt zwaar bestraft.
 • A15.1: Het misbruiken van de "meld een bug"-functie op onze website wordt per direct bestraft. Gebruik deze functie alleen voor de functionaliteit waarvoor deze gemaakt is: Het doorgeven van bugs. Vragen e.d. doorsturen via deze functie wordt niet toegestaan.
 • A16.1: Het gebruik maken van een ongeldig e-mail adres, of een e-mail adres die maar voor (bijvoorbeeld) 10 minuten actief zijn worden niet toegestaan. Als een administrator erachter komt dat een dergelijk e-mail is gebruikt volgt per direct een ban en krijgt de des betreffende bezoeker een verbod op het maken van een nieuw account.
 • A17.1: De link van Super Maffia Game adverteren bij andere maffia games is niet toegestaan. Zie je spelers dit toch doen? Mail dan (met screenshot) naar: webmaster@supermaffiagame.nl.
 • A18.1: Door met deze regels akkoord te gaan stemt u in dat Super Maffia Game e-mails mag versturen naar het door jou opgegeven e-mail adres voor game activiteiten. Wil je geen e-mails meer ontvangen? Geef dit dan aan ons door. Dit doe je via je account instellingen.
 • A19.1: Gebruik maken van proxy's is niet toegestaan. Men dient zich aan te melden via een eigen IP adres.
 • A20.1: Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het feit dat Super Maffia Game cookies op uw apparaat plaatst. Wij plaatsen cookies voor website-gerelateerde activiteiten (technisch noodzakelijke cookies) maar ook voor advertentie doeleinde om u persoonlijk gerichte advertenties aan te kunnen bieden.

Regels - B1: Communicatie

 • B1: Chat
 • B1.1: Administrators hebben altijd het laatste woord..
 • B1.2: Administrators zijn spelers die in-game moderator of administrator zijn.
 • B1.3: Administrators hebben rechten om spelers te: kicken, bannen van de chat.
 • B1.4: Er wordt niet gescholden in de chat.

 • B2: Berichten versturen
 • B2.1: Berichten worden door onze moderators/administrators gecontrolleerd wanneer nodig om eventueel actie te kunnen ondernemen.
 • B2.2: Stuur nooit persoonlijke (privé) gegevens naar andere via het berichten systeem.
 • B2.3: Stuur nooit wachtwoorden of dergelijke. Dit is persoonlijk.

 • B3: Forum
 • B3.1: Lees altijd de sticky's bovenaan het forum. Hier staan extra regels in waaraan men dient te houden tijdens het posten/beantwoorden.
 • B3.2: Flame is niet toegestaan, laat ieder in zijn eigen waarde.

 • B4: Algemeen
 • B4.1: Wanneer een andere gebruiker regels overtreed wordt hier melding van gemaakt naar een administrator. Probeer het niet zelf op te lossen.
 • B4.2: Men vraagt niet om een hogere rank. (Zie B1.2 hoe de functies in de chat zijn verdeeld).
 • B4.3: Spammen is verboden
 • B4.4: Adverteren is verboden
 • B4.4.1: Je mag geen enkele link in de chat of op het forum plaatsen die niet direct naar deze website verwijst.
 • B4.4.2: Verwijzen naar Google om iets op te zoeken (reclame) is verboden.
 • B4.4.3: Elke andere vorm van verwijzing naar andere websites / producten is verboden.
 • B4.5: Het gebruik maken van scripts in uw posts/berichten enzovoort is strict verboden. Ons systeem vangt het grootste gedeelte af, wordt er toch gebruik gemaakt van een lek in ons systeem waardoor toch scripts worden uitgevoerd die door een gebruiker zijn ingevoerd worden en zware maatregelen getroffen.

Regels - C1: Maatregelen

 • C1: Maatregelen
 • C1.1: Moderators hebben ten alle tijden het recht gebruikers een waarschuwing te geven doormiddel van "waarschuwings punten" (hierna te noemen "Blackmarks") aan de gebruikers account toe te voegen.
 • C1.2: Moderators hebben ten alle tijden het recht het account van een bepaalde gebruiker te "mute". Dit houd in dat de speler geen activiteiten op de website meer kan doen waarin gecommuniceerd wordt met mede-spelers. Denk bijvoorbeeld aan de chatbox.
 • C2.1: De hoeveelheid blackmarks ligt aan de zwaarte van de overtreding. De zwaarte wordt bepaald door de moderator, waarna een administrator nogmaals zal controleren of de sanctie die genomen is gelijk staat aan de overtreding.
 • C2.2: Wanneer een mute wordt opgelegd door een moderator wordt deze altijd geverifieërd door een administrator. Tevens heeft de speler ten alle tijden het recht hiertegen in beroep te gaan.
 • C3.1: Een speler kan in beroep gaan tegen een bepaalde sanctie door te mailen naar: webmaster@supermaffiagame.nl. Dit geld voor: C1.1, C2.1, C2.2, C4.1, C6.1. Daarnaast kan de speler eenmalig een PB versturen naar de hoofd-admin [ Jeroen ].
 • C4.1: Administrators hebben ten alle tijden het recht gebruikers een ban te geven. Dit houd in dat de gebruiker geen gebruik meer kan maken van zijn account, en dat alles komt te vervallen dat bij elkaar gespeeld is.
 • C5.1: 10 blackmarks staat gelijk aan een account ban. Dit houd in dat de gebruiker zijn of haar account niet meer kan gebruiken om het spel te spelen.
 • C5.2: Tegen een ban kan in beroep worden gegaan via de webmaster: webmaster@supermaffiagame.nl. De gebruiker dient te bewijzen waarom de genomen sanctie onterrecht is.
 • C6.1: Bij herhaaldelijke overtredingen via bijvoorbeeld verschillende accounts zal een administrator een IP ban uitdelen. Dit houd in dat de computer & IP van de gebruiker wordt verbannen van de game.
 • C6.2: Wanneer een gebruiker na C6.1 toch terug komt doormiddel van proxy's zullen verdere stappen ondernomen worden tegen deze speler. Zie A19.1.